Architektonická studie – návrh zahrady

Jak to celé probíhá a co pro Vás zahradní architekt vypracuje?
Pokud zahradu chcete od nás i realizovat připravíme pro vás architektonickou studii zahrady.
Pokud zahradu budete realizovat sami, tak potřebujete prováděcí projekt zahrady.

1. je zpracována na základě:
a) První osobní schůzky
přímo na řešeném pozemku – zde si se zahradním architektem vyjasníte základní požadavky, provedeme terénní průzkum, pořídíme fotodokumentaci a případně proběhne zaměření potřebných veličin.
b) Poskytnutých dokumentů
– Klient garantuje dodání všech umístění a vedení inženýrských sítí na pozemku a všech daných specifik.
– Již před první schůzkou doporučujeme dodat koordinační situaci, model domu (pokud je k dispozici), půdorysy všech pater, pohledy na dům. Případně fotografie aktuálního stavu pozemku a domu.
– Zahradní architekt pracuje se všemi informacemi, které mu dodáte. Proto by měl být součástí plánování každý uživatel zahrady.

2. V průběhu zpracování zahradní studie proběhnou zpravidla 2 až 3 schůzky přímo na řešeném pozemku, v našem ateliéru v Rosicích, případně jinde dle domluvy.

Doba zpracování studie je obvykle 1 až 4 měsíce dle rozlohy a složitosti zahrady a dalších nepředvídatelných okolností. Na základě studie schválené klientem bude vypracována cenová nabídka pro úspěšné dokončení realizace zahrady naší firmou, pokud je o ni u klienta zájem.

3. Rozsah podkladů, které mohou být zahrnuty ve studii, si dohodnete se zahradním architektem.
– Průvodní zprávu,
– Výkaz výměr,
– Situaci s popisem základních prvků zahrady, rozlišení vegetačních prvků, základních stavebních prvků a rozmístění základních vybavovacích předmětů,
– Rozmístění vzrostlých dřevin a jejich druhové určení,

– Vizualizace návrhu (počet dle rozlohy a složitosti zahrady, vždy tak, aby vše bylo průkazné; cca 10–25 vizualizací).

Další součásti studie dle předchozí domluvy s klientem, případně jejich doplnění v průběhu zpracování studie (za předpokladu zvýšení ceny studie o předem smluvenou částku):

– Video provázející klienta po navržené zahradě.
– Projekt automatického závlahového systému.
– Osazovací a vytyčovací plán výsadby (tj. rozmístění každé jednotlivé rostliny do čtvercové sítě 1 x 1 m a jejich určení do podrobnosti kultivaru) – „vhodné jako podklad pro realizaci jinou, než naší firmou“.
– Podklady pro stavební firmu – „zjednodušená dokumentace sloužící jako podklad pro realizaci prvků, které klient řeší s jinou než naší firmou“ (např. rozsáhlé zdi realizované zedníky atp.).
– Další potřebné podklady dle konkrétní situace a složitosti návrhu.

Architektonická studie 1
Architektonická studie 2
Architektonická studie 13

Cena architektonické studie – návrh zahrady bez DPH: 45 000 Kč.

Nejčastěji však architektonická studie od nás obsahuje:

Architektonická studie

> Terénní průzkum a konzultace s investorem, podkladové dokumentace a zhotovení fotodokumentace.
> Architektonická studie – návrh zahrady.
> Situace – půdorysné řešení.
> 3D model zahrady a staveb.
> Vizualizace – perspektivy 10–25 ks, axonometrie.
> Konzultace spojená s projektovou činností.

Cena arch. studie – návrh zahrady bez DPH: 35 000 Kč až 120 000 Kč (dle náročnosti).

Zahradní projekce je kreativní tvorba, proto je výstup každého z nás architektů originální a může se v některých bodech lišit.

Zahradní nábytek
TODUS

facebook exterier-design

JSME ČLENEM

logo svaz zakládání zelně

ROMAN DVOŘÁČEK 
Borová 1365
665 01 Rosice

KONTAKT
Tel.: +420 776 775 944
E-mail: info@exterier-design.cz

© exterier-design.cz 2016 | Design by zsladky.cz

Bc. Denisa Dvořáčková

EXTERIER-DESIGN s.r.o.
Borová 1365
665 01 Rosice

Tel.: +420 737 650 205 
E-mail: todus@exterier-design.cz

RYCHLÝ DOTAZ – TODUS ZAHRADNÍ NÁBYTEK