Architektonická studie – návrh zahrady

Jak to celé probíhá a co pro Vás zahradní architekt vypracuje?
Pokud zahradu chcete od nás i realizovat připravíme pro vás architektonickou studii zahrady.

Pokud zahradu budete realizovat sami, tak potřebujete prováděcí projekt zahrady.

1. je zpracována na základě:
a)
První osobní schůzky přímo na řešeném pozemku – zde si se zahradním architektem vyjasníte základní požadavky, provedeme terénní průzkum, pořídíme fotodokumentaci a případně proběhne zaměření potřebných veličin.
b) Poskytnutých dokumentů
– Klient garantuje dodání všech umístění a vedení inženýrských sítí na pozemku a všech daných specifik.
– Již před první schůzkou doporučujeme dodat koordinační situaci, model domu (pokud je k dispozici), půdorysy všech pater, pohledy na dům. Případně fotografie aktuálního stavu pozemku a domu.
– Zahradní architekt pracuje se všemi informacemi, které mu dodáte. Proto by měl být součástí plánování každý uživatel zahrady.

2. V průběhu zpracování zahradní studie proběhnou zpravidla 2 až 3 schůzky přímo na řešeném pozemku, v našem ateliéru v Rosicích, případně jinde dle domluvy.

Doba zpracování studie je obvykle 1 až 4 měsíce dle rozlohy a složitosti zahrady a dalších nepředvídatelných okolností. Na základě studie schválené klientem bude vypracována cenová nabídka pro úspěšné dokončení realizace zahrady naší firmou, pokud je o ni u klienta zájem.

3. Rozsah podkladů, které mohou být zahrnuty ve studii, si dohodnete se zahradním architektem.
– Průvodní zprávu,
– Výkaz výměr,
– Situaci s popisem základních prvků zahrady, rozlišení vegetačních prvků, základních stavebních prvků a rozmístění základních vybavovacích předmětů,
– Rozmístění vzrostlých dřevin a jejich druhové určení,

– Vizualizace návrhu (počet dle rozlohy a složitosti zahrady, vždy tak, aby vše bylo průkazné; cca 10–25 vizualizací).

Další součásti studie dle předchozí domluvy s klientem, případně jejich doplnění v průběhu zpracování studie (za předpokladu zvýšení ceny studie o předem smluvenou částku):

– Video provázející klienta po navržené zahradě.
– Projekt automatického závlahového systému.
– Osazovací a vytyčovací plán výsadby (tj. rozmístění každé jednotlivé rostliny do čtvercové sítě 1 x 1 m a jejich určení do podrobnosti kultivaru) – „vhodné jako podklad pro realizaci jinou, než naší firmou“.
– Podklady pro stavební firmu – „zjednodušená dokumentace sloužící jako podklad pro realizaci prvků, které klient řeší s jinou než naší firmou“ (např. rozsáhlé zdi realizované zedníky atp.).
– Další potřebné podklady dle konkrétní situace a složitosti návrhu.

Architektonická studie 01
Architektonická studie 02
Architektonická studie 03
Architektonická studie 04
Architektonická studie 05
Architektonická studie 06
Architektonická studie 07
Architektonická studie 08
Architektonická studie 09

Cena architektonické studie – návrh zahrady bez DPH: 45 000 Kč.

Nejčastěji však architektonická studie od nás obsahuje:

Architektonická studie

> Terénní průzkum a konzultace s investorem, podkladové dokumentace a zhotovení fotodokumentace.
> Architektonická studie – návrh zahrady.
> Situace – půdorysné řešení.
> 3D model zahrady a staveb.
> Vizualizace – perspektivy 10–25 ks, axonometrie.
> Konzultace spojená s projektovou činností.

Cena arch. studie – návrh zahrady bez DPH: 35 000 Kč až 120 000 Kč (dle náročnosti).

Zahradní projekce je kreativní tvorba, proto je výstup každého z nás architektů originální a může se v některých bodech lišit.

Zahradní nábytek
TODUS

facebook exterier-design

JSME ČLENEM

logo svaz zakládání zelně

ROMAN DVOŘÁČEK 
Borová 1365
665 01 Rosice

KONTAKT
Tel.: +420 776 775 944
E-mail: info@exterier-design.cz

© exterier-design.cz 2016 | Design by zsladky.cz

Bc. Denisa Dvořáčková

EXTERIER-DESIGN s.r.o.
Borová 1365
665 01 Rosice

Tel.: +420 737 650 205 
E-mail: todus@exterier-design.cz

RYCHLÝ DOTAZ – TODUS ZAHRADNÍ NÁBYTEK